Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Rád bych uvedl recenzi a zkušenost, kterou mám se společností EXTÉRIA. Služby využívám od minulého roku, kdy jsem uzavřel balíček na roční služby pro oblast BOZP a požární ochrany. Jedná se o rodinnou firmu, která se zabývá výrobou hudebních nástrojů v Čechách. Této společnosti …

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenost klienta při neohlášené kontrole Oblastního inspektorátu práce, který provozuje autoservis a autobazar v Praze. S naší společností spolupracuje od roku 2016, kdy využívá roční služby v oblasti bezpečnosti práce s požární ochranou dohromady za roční paušál necelých 7 000 Kč. Tím je chráněn a v případě kontroly je …

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Do společnosti, která provozuje autosalon pro prodej nových vozidel a servis těchto vozidel se nahlásila tématická kontrola z Hasičského záchranného sboru z odboru prevence, která provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany v těchto prostorech z hlediska zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Při tématické kontrole HZS, …

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Do společnosti, která provozuje Restauraci v Praze 6, byla nahlášena kontrola z Oblastního inspektorátu práce (OIP). OIP jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). V odůvodněných případech mohou orgány inspekce …

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Společnost, která působí na trhu plastových polotovarů od r. 2011 se nahlásila kontrola z Krajské hygienické stanice (KHS) odboru hygieny práce. Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor sanitárního zařízení (odpočívárna, šatna, sprcha, umývárna, WC, atd.). Na státní zdravotní …