Každá firma i drobný podnikatel musí v Česku dodržovat přísnou legislativu v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolory z inspektorátu práce nezajímá, zda zákon znáte, nebo ne. Soustředí se na to, zda ho důsledně dodržujete.

Počet neohlášených kontrol ve firmách se v posledních letech rapidně zvyšuje, a to i kvůli rostoucímu počtu anonymních podnětů. Inspektoři při kontrolách každý rok rozdají tisíce pokut, každá z nich přitom může dosáhnout v oblasti bezpečnosti práce až 2 milionů korun a v oblasti požární ochrany až 1 milionu korun. S naším produktem Klídek Vás podobná situace nikdy nepotká.

Dále >

Rizika požárů a zamítnutí plnění ze stran pojišťoven
z důvodů neprovádění revizí a příslušných školení.

Dále >

Pracovní úrazy, zamítnutí hrazení pojistného,
trestní odpovědnost majitele firmy!

Dále >

Neohlášené státní kontroly OIP, HZS, KHS,
Možnost udělení pokut až 2 mil. Kč

Dále >

Nehoda služebního vozidla, hospitalizace zaměstnance,
pojišťovna vyžaduje povinné školení řidičů.

Dále >

Hrozba nemoci z povolání a rizika hrazení odškodného
až do 65let věku, trestní odpovědnost dle NOZ.

Požár provozovny nebo strojů.

Připravili jsme pro Vás jednoduché řešení formou ročního balíčku služeb BOZP a PO Klídek, ve kterém získáte ZDARMA zastoupení specialistou v případě kontroly u Vás ve firmě. Připravili jsme pro Vás jednoduché řešení formou ročního balíčku služeb BOZP a PO Klídek, ve kterém získáte ZDARMA zastoupení specialistou v případě kontroly u Vás ve firmě.

Pracovní úraz.

Připravili jsme pro Vás jednoduché řešení formou ročního balíčku služeb BOZP a PO Klídek, ve kterém získáte ZDARMA zastoupení specialistou v případě kontroly u Vás ve firmě. Připravili jsme pro Vás jednoduché řešení formou ročního balíčku služeb BOZP a PO Klídek, ve kterém získáte ZDARMA zastoupení specialistou v případě kontroly u Vás ve firmě.

Neohlášená kontrola inspektorátu práce, hasičů nebo hygieny.

Hrozí vám pokuta až 2 miliony korun, jestliže zanedbáváte pravidelné školení zaměstnanců, nemáte zápis z prověrky bezpečnosti práce provedené technikem BOZP, neposíláte zaměstnance na lékařské prohlídky ke svému smluvnímu lékaři, nemáte kategorizaci prací, vyhledaná pracovní rizika nebo nezpracováváte povinnou základní a provozní dokumentaci k bezpečnosti práce a požární ochraně.

Havárie služebního vozidla s hospitalizací zaměstnance.

Pojišťovna vám nezaplatí ani korunu, když neděláte pravidelné školení řidičů referentských vozidel včetně přípravy osnovy takového školení, nemáte řádné zápisy o svěření vozidla, nevedete knihu jízd, písemně jste neseznámili zaměstnance s riziky a nemáte k dispozici základní a provozní dokumentaci k bezpečnosti práce.

Nemoc z povolání.

Nesete trestní odpovědnost, jestliže neposíláte zaměstnance na pravidelné lékařské prohlídky, neposkytujete jim osobní ochranné pracovní prostředky, nevyhledáváte možná rizika, pravidelně s nimi neseznamujete zaměstnance formou školení BOZP, nemáte smluvního lékaře, kategorizaci prací či základní a provozní dokumentaci k bezpečnosti práce. Navíc v takovém případě musíte zaměstnanci až do jeho 65 let hradit odškodné.