Paní kuchařka používala při své práci v kuchyni kuchyňský mlýnek na maso, když plnila mlýnek masem, používala pro stlačení masa své prsty nikoliv nástavec, který předepisuje použít výrobce stroje.

Zaměstnankyně si způsobila vážné poranění článků na prstech. Došlo tedy ke vzniku vážného pracovního úrazu, který si vyžádal dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen všechny zaměstnance prokazatelně seznámit s návody na obsluhu strojů a zařízení, které při své práci používají. Tato povinnost vyplývá z NV č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Pokud návod na obsluhu stroje není k dispozici je zaměstnavatel povinen zajistit zpracování MPBP (místního provozního bezpečnostního předpisu), ve kterém jsou popsány zásady bezpečné obsluhy a manipulace, zakázané práce a vyhodnocena rizika při práci s daným strojem nebo zařízením.

S návodem na obsluhu nebo s místním provozním bezpečnostním předpisem musí být každý zaměstnanec, který stroj nebo zařízení obsluhuje prokazatelně seznámen.